Columbae
Volg ons ook op social media:
Actueel

Algemene Ledenvergadering 2019

Algemene Ledenvergadering 2019

Het Bestuur van TV Columbae nodigt al haar leden uit voor
de Algemene Leden vergadering 2018.

Deze ALV wordt in ons clubhuis "Sitpoint" gehouden op
 
vrijdag 25 Januari 2018

om 20.00 uur
Alle leden krijgen mail (per uniek mail adres, zoals bekend bij de ledenadministratie) ook een persoonlijke uitnodiging met daarin de agenda én de notulen van de vorige ALV. 

Zoals ieder jaar liggen, voorafgaand aan de vergadering, vanaf 19.30 uur, de Jaarrekening 2018, de Balans 2018
en de Begroting 2019 ter inzage.

Gevraagd wordt om ongeveer 10 minuten voor aanvang van de vergadering aanweizg te zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen.
 
 
 
© Tennisvereniging Columbae 2019. All Rights Reserved.