Columbae
Volg ons ook op social media:
Commissies

Bestuur, over beleid nu en later!

Op deze pagina vindt u informatie over het bestuur van TV Columbae. Het bestuur is verantwoordelijk voor het huidige en toekomstige algemene beleid van de vereniging en coördineert de dagelijkse gang van zaken.

Het bestuur bestaat uit 5 personen. Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) kent het bestuur nog 2 algemene leden. De afzonderlijke bestuurders hebben géén specifieke portefeuille maar sturen samen als een team de afzonderlijke commissies aan. Eenmaal per jaar vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats waarin volgens rooster bestuursleden worden gekozen en commissieleden worden benoemd. Het bestuur komt ongeveer 8 tot 10 keer per jaar in vergadering bij elkaar of zoveel vaker als nodig is. Het is misschien goed te weten dat niet het bestuur maar de ALV het hoogste orgaan is van onze vereniging.

Er wordt veel waarde gehecht aan het goed fuctioneren van de verenigingsstructuur en dat betekent dat de verschillende commissies veel vrijheid hebben. Uiteraard wordt er ook veel in het bestuur overlegd en komen ook daar commissiezaken aan de orde maar binnen de goedkgekeurde budgetten zijn de commissies behoorlijk autonoom. Alle niet commissie-zaken worden door het bestuur opgepakt waarbij er in een enkel geval om besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd. Voor uitgaven binnen de vereniging die van aanzienlijke aard zijn (zie hiervoor het huishoudelijk reglement) wordt in alle gevallen de ALV geraadpleegd. Indien nodig kan het bestuur een bijzondere (extra) ALV uitschrijven als de situatie daarom vraagt.

De vereniging kent uiteraard statuten en een huishoudelijk regelement. De woorden statuten en huishoudelijk regelement zijn linkjes naar deze documenten. Door ze aan te klikken kun je ze bekijken en downloaden. Heb je liever een papieren kopie van ons? Neem dan contact op met onze secretaris.

Voor een specifieke vraag met betrekking tot het bestuur kun je een email sturen, klik hier.
Heb je algemene vragen over de vereniging, klik hier.
 

 


Marcel Nusselein

Voorzitter

René ter Horst

Penningmeester

Hans Donkervoet

Secretaris

René Kip

Vice voorzitter

Ardy Bruikman

Bestuurslid
© Tennisvereniging Columbae 2021. All Rights Reserved.