Columbae
Volg ons ook op social media:
Commissies

Park- en Baancommissie

Ook al beschikt de vereniging sinds 2004 over 6 zandingestrooide kunstgrasbanen, dit betekent niet dat er geen onderhoud meer hoeft plaats te vinden, integendeel. Ook deze kunstgrasbanen hebben regelmatig onderhoud nodig maar belangrijker nog, ook de rest van de voorzieningen op het park hebben alle aandacht nodig als het gaat om vervanging of onderhoud. Op deze pagina stellen we de leden van deze commissie voor en geven we achtergondinformatie over de taken en werkzaamheden.

De commissie komt op basis van een jaarplanning regelmatig bij elkaar om de prioriteiten in het onderhoud te bepalen. Dit gebeurt in goed en nauw overleg met bestuur. In de vrije tijd van de leden van de commissie worden de afgesproken werkzaamheden uitgevoerd en in veel gevallen wordt de commssie bijgestaan door andere enthousiaste leden van de vereniging. Vele handen maken tenslotte licht werk. Voorbeelden van onderhoudstaken zijn te vinden in het snoeien van het groen, reparaties op het park en in het clubhuis, onderhoud van de stroom- en lichtinstallatie (16 lampen, 32.000 Watt), baanonderhoud (vegen, walsen en blad- en sneeuwvrij houden), bewaken en begeleiden van diverse onderhoudscontracten en bijvoorbeeld het kleine schilderwerk.

Naast onderhoud en reparatie houdt de commissie zich ook bezig met de verschillende vervangingen (investeringen) op het park. Hierbij kun je denken aan het vervangen van de banen, het hekwerk, verbouwingswerkzaamheden aan het clubhuis, de keuken in het clubhuis, bouwen van tribunes, terrassen en bijvoorbeeld het vervangen van straatwerk. Ook bij deze categorie taken wordt veel gebruikt gemaakt van de handen van de vrijwilligers maar wordt ook in sterke mate een beroep gedaan op leveranciers. In nauwe samenspraak met het bestuur en de verschillende commissies worden dan de offertes besproken en de uiteindelijke werkzaamheden in detail voorbereid.

De commissie is ook verantwoordelijk voor de controle en handhaving van het juiste gebruik van alle onze park faciliteiten. Indien iedereen zich netjes aan de afspraken houdt, blijft het park netjes en schoon. En indien wij elkaar aanspreken op ongewenst gedrag (op natuurlijk een correcte wijze) kunnen we ook in de toekomst, nog lang met elkaar genieten van ons mooie park. Voorbeelden hiervan zijn het opruimen van afval, het gebruik van de asbakken, het terugbrengen van lege glazen e.d. naar de bar, het parkeren van fietsen in de daarvoor bestemde stallingen en het na gebruik uitdoen van de verlichting (op de toileten en in de kleedkamers) in ons clubhuis.

Maar ook het netjes afhangen van de banen behoort hiertoe.
Het bestuur heeft hiervoor zelfs een afhangegelement opgesteld (klik hier) waar iedereen zich aan dient te houden.
Dit regelement is niet alleen bedoeld om bij drukte de baanbezetting te regulieren. Maar het geeft ook, per baan, inicht in het gbruik en bijbehorende slijtage. De commissie gebruikt deze informatie om het onderhoud, per baan, goed te kunnen plannen. Daarom dient er altijd, óók in de daluren, door alle spelers (dus 4 x in geval van een dubbel/mix partij) te worden afgehangen.
Dit voorkomt uiteraard ook dat er bij drukte onderlinge vervelende discussies ontstaan.


Neem voor vragen (of bijvoorbeeld de melding van een defect of storing) contact op met de Park & Baan Commissie
 
 
 


Geert Gerritsen

Voorzitter

Chris Aalbers

Commissielid

Jos Holkamp

Commissielid

Martin Kennedie

Commissielid

Paul Klink

Commissielid

Jos Wels

Commissielid
© Tennisvereniging Columbae 2021. All Rights Reserved.