Columbae
Volg ons ook op social media:
Over TV Columbae

Opzeggen van uw lidmaatschap

Op deze pagina kunt u eenvoudig uw lidmaatschap van TV Columbae via de website opzeggen.

Jammer dat U het lidmaatschap gaat opzeggen. U zult ongetwijfeld een goede reden hiervoor hebben en willen dit ook graag van u weten. Aan het opzeggen van het lidmaatschap is wel een belangrijke (statutaire) regel verbonden die hier zeker het vermelden waard is. Opzegging van het lidmaatschap kan gedurende het gehele kalenderjaar plaatsvinden, echter heeft betrekking op het volgende verenigingsjaar (1 januari - 31 december). Opzeggen per maand is dus niet mogelijk. Het bericht van opzegging dient uiterlijk 1 december voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar bij onze ledenadministratie te zijn ontvangen. In zijn algemeenheid geldt dat er geen restitutie van betaalde contributiegelden plaatsvindt tenzij door het bestuur anders wordt besloten. Het is tevens goed om vooraf te weten dat het bestuur zeer terughoudend met dergelijke verzoeken zal omgaan.
 
Om goed inzicht te krijgen in de verschillende redenen van opzegging stellen wij het op prijs dat u kort de reden van opzegging aangeeft in onderstaand formulier.

Indien uw opzegging meerdere (gezins)leden betreft verzoeken wij u deze elk via een individueel formulier door te geven.

Vul het onderstaande formulier in om uw lidmaatschap op te zeggen
Voor een goede verwerking is het van belang dat u de onderstaande velden zo volledig en correct mogelijk invult.

TV Columbae gaat uiteraard vertrouwelijk met je gegevens om. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor eigen verenigingsdoeleinden, zoals onze eigen administratie, nieuwsbrieven of gerichte mailing aangaande bijvoorbeeld tennisles, toenooien of andere vereninigingsactiviteiten. Door dit formulier in te vullen, geef je de vereniging toestemmimg voor alleen dat gebruik.Wil je meer weten over de privacy bij onze vereniging, klik hier.


Voorletters *:
Roepnaam :
Tussenvoegsel :
Achternaam *:
Geslacht*:
Straat *:
Huisnummer *:
Postcode *:
Plaats *:
Telefoonnummer :
E-mailadres *:
Geboortedatum *:
KNLTB nummer *:
Opzegging per *:
Reden Opzegging*:
Toelichting :
Formulier
 
Verstuur Opzegging

© Tennisvereniging Columbae 2021. All Rights Reserved.