Columbae
Volg ons ook op social media:
Overige

Ledenadministratie

Ledenadministratie

 
 
Voor het voeren van een goede ledenadministratie is het van grootste belang dat de vereniging (en daarmee de KNLTB) over de juiste persoons- en adresgegevens beschikt. 

TPV Columbae gaat uiteraard vertrouwelijk met je gegevens om.
Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor eigen verenigingsdoeleinden, zoals onze eigen administratie, nieuwsbrieven of gerichte mailing aangaande bijvoorbeeld tennisles, toenooien of andere vereninigingsactiviteiten. 
Wil je meer weten over de privacy bij onze vereniging, klik hier.


De vereniging kent door het kalenderjaar heen vele wisselingen in het ledenbestand. Aangezien alle leden van de vereniging per definitie lid zijn van de KNLTB vergt dit een nauwgezette en nauwkeurige vorm van administratie.
Het ledenaantal varieert per jaar en op dit moment zijn dat er ruim 500.

Wijzigingen in je gegevens geef je uitsluitend door op de wijzigingspagina van onze website, klik hier.
Zo kun je op elk moment van de dag een verzoek indienen om je gegevens in onze ledenadministratie (en daarmee bij de KNLTB) aan te passen. Dit wekrt helaas nog niet vanaf een mobile aparaat zoals een telefoon of iPad. 
Deze link is bedoeld voor alle bestaande leden van onze vereniging.

Nieuwe leden kunnen informatie over bv. de lidmaatschappen en introductie ("proefdraaien") bij TPV Columbae vinden op de inschrijfpagina van onze website, klik hier.

Alle leden krijgen een KNLTB ledenpas waarmee zij toegang krijgen tot ons tennispark, een baan kunnen reserveren via het afhangssysteem en (KNLTB) toenooien kunnen spelen bij collega verenigingen. Voorheen werden deze passen jaarlijks door de KNLTB vernieuwd. Op dit moment wordt echter experimenteerd met meerjaarspassen. Indien de KNLTB besluit nieuwe ledenpassen uit te geven, krijgen de leden via email de uitnodiging om deze, op bepaalde tijden, in ons clubhuis te komen ophalen. 
Passen die op dat moment niet worden afgehaald, worden niet opgestuurd maar zullen bij de ledenadministratie moeten worden afgehaald.

Neem in de volgende gevallen contact op met onze ledenadministratie (voor de gegevens, klik hier):
  • je wilt een nieuwe foto op de ledenpas
  • je bent je ledenpas kwijtgeraakt (informeer ook eens op het clubhuis of deze daar gevonden is)
  • je ledenpas werkt niet op het afhangsysteem in de hal van het clubhuis
  • je ledenpas werkt niet voor het openen van poort en/of de voordeur van het clubhuis
  • als je het lidmaatschap van TPV Columbae wilt beëindigen (dit kun je ook via de website doen: klik hier)
 
De contributiegelden worden jaarlijks in de maand februari via een automatische incasso geïnd. Meer informatie hierover vind je op de pagina lid worden. In de vorm van een mededeling op deze website wordt vroegtijdig aangekondigd dat deze incasso plaats gaat vinden.
 
© Tennisvereniging Columbae 2023. All Rights Reserved.