Columbae
Volg ons ook op social media:
Overige

Privacy bij TPV Columbae

Per 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wet geeft natuurlijke personen (mensen) meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van gegevens. De privacy rechten worden versterkt en uitgebreid.
Privacy bij TPV Columbae


We vinden jouw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over jouw rechten in het beheren van die informatie. Daarom hebben we een aantal wijzigingen aangebracht in onze privacyverklaring. 

Deze wijzigingen hebben we doorgevoerd om te voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld door de General Data Protection Regulation (GDPR), in Nederland vaak kortweg AVG genoemd, een wet die is aangenomen in de Europese Unie. En omdat wij vinden dat alle leden van TPV Columbae recht hebben op deze bescherming voeren we deze wijzigingen door.


Voor de privacy verklaring van TPV Columbae, klik hier.

Wij beschermen jouw persoonsgegevens. 
We hebben die gegevens nooit verkocht aan derden en dat zullen we ook in de toekomst nooit doen.

Alle leden van TPV Columbae worden automatisch ook als lid aangemeld bij de KNLTB.
Daartoe worden je persoonsgegevens aan de KNLTB ter beschikking gesteld.
Dit bijvoorbeeld voor de organisatie van de formele competities & toenooien en het organiseren van bijvoorbeeld opleidingen.
Het is bekend dat de KNLTB gegevens verstrekt aan haar partners, waardoor ook onze leden soms (commerciële) aanbiedingen krijgen. Voor meer informatie over de privacy bij de KNLTB, klik hier.


 

Voor algemene informatie over de privacy regels kijk je het beste bij de Autoriteit Persoonsgegevens, klik hier.Als je concrete vragen of opmerkingen hebt over het specifieke gebruik van je gegevens bij onze tennisvereniging?
Neem dan a.u.b. contact op met het bestuur, klik hier.  

 
© Tennisvereniging Columbae 2023. All Rights Reserved.