Contact

Voor en door vrijwilligers!

TPV Columbae is het levende voorbeeld van een vereniging waar vrijwilligers het fundament en bouwwerk van de vereniging vormen. Alle activiteiten en werkzaamheden worden door onze vrijwilligers uitgevoerd.
Met ruim 500 leden en een goed gevulde activiteitenkalender hebben we de hulp van onze leden ook keihard nodig. Het park en de banen moeten continue worden onderhouden en speelklaar gemaakt worden. De kantine heeft barmedewerkers nodig. Toernooien moeten georganiseerd worden. Er zijn sponsoren nodig en onze ledenadministratie zorgt dat de gegevens van onze leden bijgehouden worden.
Deze succesvolle formule zorgt voor een grote betrokkenheid onder onze leden en maakt het mogelijk om de contributie en consumptieprijzen op een laag niveau te houden.

Heb jij interesse om ook een bijdrage te leveren als vrijwilliger of in een commissie deel te nemen?
Stuur dan even een berichtje aan bestuur@columbae.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Bestuur
Het bestuur van TPV Columbae is verantwoordelijk voor het huidige en toekomstige beleid van de vereniging en coördineert de dagelijkse gang van zaken. Het huidige bestuur is in juli 2023 aangetreden en bestaat uit 7 personen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

  • Debby Janssen – voorzitter
  • Remco Geerts – secretaris
  • Marc Diekema – penningmeester

Naast het dagelijks bestuur kent het bestuur nog 4 algemene leden:

  • Geert Gerritsen
  • Monique Kampman
  • Diny Kloosterman
  • Roberto Tacke

Elk bestuurslid is gekoppeld aan een commissie en is daarmee het directe aanspreekpunt.

In de eerste helft van elk kalenderjaar vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats waarin volgens rooster bestuursleden worden gekozen en commissieleden worden benoemd.
Er wordt veel waarde gehecht aan het functioneren van de verenigingsstructuur, waarbij de verschillende commissies veel vrijheden hebben. Voor uitgaven of besluiten waar de besluitvorming van de ALV (het hoogste orgaan binnen onze vereniging) voor wordt gevraagd, kan naast de jaarlijkse ALV een extra ALV worden uitgeschreven.
De statuten en het huishoudelijk reglement kunnen hier worden geraadpleegd:

Voor specifieke vragen aan het bestuur kun je een e-mail sturen aan: bestuur@columbae.nl

Technische Commissie
De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het technisch beleid en alle tennis- en padelactiviteiten van de vereniging, zowel voor de senioren als de junioren. Hieronder vallen onder andere de verschillende competities, toernooien, lessen en activiteiten. Voor vragen aan de TC kun je contact opnemen via tc@columbae.nl

Barcommissie
De inwendige verzorging van onze leden en de gasten op ons park wordt verzorgd door de barcommissie. Zij zorgen naast de bezetting van de bar ook voor de inkoop en organisatie van diverse evenementen. In onze kantine kan alleen met PIN worden betaald, dus geen cash! Voor vragen aan de barcommissie kun je contact opnemen via: bar@columbae.nl

Sponsorcommissie
Een belangrijke inkomstenbron van de vereniging is sponsoring door bedrijven en instanties. Hierdoor wordt het mogelijk om extra evenementen te organiseren binnen het verenigingsleven en te investeren in ons park. In de regionale pers wordt regelmatig aandacht geschonken aan onze vereniging. Sponsoring biedt een mooie gelegenheid voor bedrijven om de naamsbekendheid te vergroten. Contact opnemen met de sponsorcommissie kan via: sponsor@columbae.nl

Park- en Baancommissie
Ons park en de banen hebben regelmatig onderhoud nodig. Deze commissie draagt zorg voor de planning en uitvoering van de vele werkzaamheden die gedurende het jaar moeten worden uitgevoerd. Denk hierbij aan snoeiwerk, reparaties/verbouwing op het park en in het clubhuis, onderhoud van stroom- en lichtinstallatie, baanonderhoud, bewaken en begeleiden van diverse onderhoudscontracten en schilderwerk. Bij deze werkzaamheden wordt vaak weer een beroep gedaan op onze vrijwilligers. Voor vragen aan de Park- en baancommissie kun je contact opnemen met: parkenbaan@columbae.nl

Ledenadministratie
Voor het voeren van een goede ledenadministratie is het belangrijk dat de vereniging (en daarmee ook de KNLTB) over de juiste persoons- en adresgegevens beschikt. Wij gaan vertrouwelijk met je gegevens om en gebruiken die uitsluitend voor verenigingsdoeleinden. Meer informatie over ons privacybeleid vind je hier:

Voor wijzigingen in je gegevens, of andere vragen aan onze ledenadministratie, kun je contact opnemen via: ledenadministratie@columbae.nl

Tennis- en padelvereniging Columbae

De Nieuweling 4
6921 JL  Duiven